Hidupilah Pramuka... Jangan Mencari Hidup Dalam Pramuka....

MACAM-MACAM SIMPUL DAN KEGUNAANNYA

Salam Sejahtera dan Salam Pramuka....

Dalam dunia pramuka, banyak sekali kita jumpai simpul-simpul yang digunakan untuk mengikat tongkat atau menyambung tali bahkan untuk membuat suatu bangunan tertentu yang dapat menarik perhatian kita untuk melihatnya, diantarannya simpul itu adalah:

  1. Simpul hidup
      Kegunaan : Untuk mengikat tiang dan mudah dibuka lagi
     
 
  2. Simpul mati
      Kegunaan : Untuk menyambung 2 buah tali yang sama besar dan tidak licin (kering)
     
 
  3. Simpul kembar
      Kegunaan : Untuk menyambung 2 buah tali yang sama besar dalam keadaan basah
     
  4. Simpul tiang
      Kegunaan : Gunanya Untuk mengikat benda hidup/leher binatang agar yang diikat tidak terjerat,
                        dan untuk menambatkan tali pengikat binatang pada pohon agar binatang itu dapat  
                         bergerak beba.
                       

  5. Simpul pangkal
      Kegunaan : Gunanya untuk permulaan ikatan untuk mengikat tali pada tiang/kayu.
     

  6. Simpul jangkar
      Kegunaan :  Gunanya Untuk membuat tandu darurat atau mengikat ember/timba.
     

  7. Simpul tambat
      Kegunaan : Gunanya Untuk memulai ikatan dan digunakan untuk menyeret dan menarik balok.
      

  8. Simpul ujung tali
      Kegunaan : Gunanya agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas.


  9. Simpul /anyaman rantai
      Kegunaan : Gunanya untuk memendekkan tali sekaligus memperkuat tali.


10. Simpul anyam 
      Kegunaan : Gunanya untuk menyambung 2 utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering.


11. Simpul anyam berganda
      Kegunaan : Gunnanya untuk menyambung dua utas tali yang ukurannya tidak sama besar yang basah dan
                        atau tidak licin.


12. Simpul laso
      Kegunaan : Gunanya untuk mengikat leher binatang.


13. Simpul kursi
      Kegunaan : Gunanya untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan .


14. Simpul tarik
      Kegunaan : a. Untuk mengikatkan tali pengikat binatang pada tiang dan mudah dilepaskan lagi.
                        b. Untuk turun ke jurang atau dari atas pohon.


15. Simpul delapan
      Kegunaan : Untuk membuat penitian tali /tali untuk merayap.
 
 

0 Comments:

Post a CommentKak Fed

Salam Kenal